انیمیشن؛ تلاش رئال برای پیدا کردن جانشین رونالدو(دوبله)